Om oss

Gubbe och bil

Reliningsexperten

Reliningsexperten har lång erfarenhet av relining och fastighetsbranschen. Vi ställer höga krav på vår personal för att kunna lämna ifrån oss ett resultat som vi kan stå för och som löser och uppfyller våra kunders problem och behov. Vi tar ett helhetsgrepp kring reliningsprojekt som annars kan vara krävande och svåra att genomföra för den som inte har expertkunskapen. Vårt mål är att hjälpa våra kunder med att få den bästa möjliga reliningen till ett bra pris och med minsta möjliga påverkan för de boende.

Genom vår samlade erfarenhet vet vi att relining kräver stor kunskap för att genomföras på bästa och mest hållbara sätt. Därför är vi måna om att våra medarbetare har specialistkunskaper inom nödvändiga områden och erfarenheter från olika sorters projekt, stora som små.

Den som anlitar oss ska känna sig trygg med att vi har de kunskaper och färdigheter som krävs och att vi alltid förstår och kan förklara vad vi gör. Vi vill vara ett föredöme, inspirera och ser utbildning och upplysning om hållbar relining som en del av vårt uppdrag. Vår ambition är att leva upp till vårt namn varje dag och i alla uppdrag som vi utför.

Design & Teknik av Creative Army