Frågor och svar – därför relining!

Relining är en välbeprövad och uppskattad metod för att renovera insidan av uttjänta avloppsrör. Alternativet är ett stambyte – ett betydligt mer omfattande och krävande arbete där hela avloppssystem, tappvattenledningar och badrum byts ut.

Frågor och svar
SSTT Logotyp Brif Logotyp Kvalitet Logotyp ID06 Logotyp STVF Logotyp