Vad är relining?

Relining är en välbeprövad och uppskattad metod för att renovera insidan av uttjänta avloppsrör. Alternativet är ett stambyte – ett betydligt mer omfattande och krävande arbete där hela avloppssystem, tappvattenledningar och badrum byts ut. Anlita en oberoende konsult inför och/eller efter ett reliningarbete. 

Vanliga frågor & svar »

relining

Fördelar med relining

Relining eller stambyte? Vid ett stambyte rivs rören helt ut samt så läggs ett nytt tätskikt vilket gör arbetet omfattande och obeboeligt under tiden. Både badrum och delar av kök kan behöva rivas upp. Vid en relining lämnas tätskiktet orört och rören renoveras utan att bytas ut. Såväl pris och tidsåtgång som bekvämlighet skiljer sig därför väsentligt. Då inga gamla rör eller byggmaterial behöver hanteras är det även ett miljövänligare alternativ. I vissa fall är dock rören i så pass dåligt skick att ett stambyte är det enda som är möjligt och då rekommenderar vi alltid det.
De gamla rören ges nytt liv vid en relining, avlopp föryngras och får enligt labbtester en ny förväntad livstid på upp till 50 år.

Relining

Vad kostar en relining?

Relining är ett relativt billigt sätt ett renovera utslitna och trasiga avloppsrör. Det är alltid mer ekonomiskt än ett stambyte. Kostnaden varierar beroende på ledningarnas status, dimensionen på avloppen samt de faktorer som även påverkar hur lång tid arbetet tar.

Vårt mål är att det offererade priset och slutpriset ska vara så nära varandra som möjligt. Ändringar och tilläggsarbeten kan förekomma men vi strävar alltid efter att dessa ska minimeras för att det inte ska dyka upp några stora överraskningar. På så sätt underlättar vi för kunden att planera sina investeringar och skapa trygghet för de boende.

Frågor och svar om relining!

Relining är en välbeprövad och uppskattad metod för att renovera insidan av uttjänta avloppsrör. Alternativet är ett stambyte – ett betydligt mer omfattande och krävande arbete där hela avloppssystem, tappvattenledningar och badrum byts ut. Nedan har vi samlat de viktigaste frågorna och svaren för dig som snabbt vill få en överblick kring fördelarna med relining.

Frågor & Svar
Design & Teknik av Creative Army