Rensning av avlopp

Akut relining

Vi är snabbt på plats om du behöver akut hjälp vid läckande avlopp. Tillsammans ser vi också över era rör för att förebygga liknande problem i framtiden.

Besiktning

Vid besiktning lämnar vi aldrig något åt slumpen. Vi granskar, utvärderar och protokollför noga alla filmer (T25) innan relining för bästa och mest hållbara resultat. Nu kan vi också använda laser för en detaljerad kontroll och upptäckt av sprickor, skador och förslitningar. Vi börjar alltid med en förundersökning för att fastställa vilka behov som finns och minimera risken för beställningar av jobb som inte behövs.

Projektledning

Vi vet att reliningsarbeten kan vara komplicerade processer för bostadsrättstyrelser och fastighetsbolag att överblicka. Därför tar vi hand om projektledningen så att du som kund kan fokusera på annat. Under arbetet säkerställer vi exempelvis att arbetet flyter på – vi håller i byggmöten, kontrollerar dokumentation samt ändringar, tillägg och avgående arbeten (ÄTA) och ser till att tidsplanen hålls.

Upphandling och rådgivning

Tack vare vår långa erfarenhet och kunskap inom fastighetsbranschen och relining kan vi ställa de rätta frågorna vid en upphandling och vi erbjuder också projektledning vid entreprenad.

Hantering av reklamation

Vi åtgärdar brister och hjälper företag inom relining som behöver stöd och uppbackning.

Spolning och filmning med Viper

Spolning och filmning

Vi hjälper till med spolning och filmning inför relining. Vi har T25-auktoriserade rörinspektörer.

SSTT Logotyp Brif Logotyp Kvalitet Logotyp ID06 Logotyp STVF Logotyp