Besiktning inför och efter relining

Vid besiktning lämnar vi aldrig något åt slumpen. Vi granskar, utvärderar och protokollför noga alla filmer (T25) innan relining för bästa och mest hållbara resultat. Nu kan vi också använda laser för en detaljerad kontroll och upptäckt av sprickor, skador och förslitningar. Vi börjar alltid med en förundersökning för att fastställa vilka behov som finns och minimera risken för beställningar av jobb som inte behövs.

Genomgång av film

Hur görs en besiktning?

För att garantera att slutresultatet är en tät konstruktion som genomförts utan misstag krävs löpande besiktning av en tredje part. Genom att anlita en godkänd besiktningsman så säkerställer ni att er entreprenad har utförts och godkänts av en oberoende konsult. Vi går igenom allt filmat material och granskar varenda centimeter av ert relinade avloppssystem, allt för att säkerställa att ni har fått en korrekt entreprenad genomförd.

två killar som fräser

Granskning och kontroll som tredje part

Vi anlitas ofta som tredje part för att besiktiga inspektionsmaterial från en entreprenad. 

Med dagens teknik är det enkelt att få materialet skickat till oss så att vi löpande kan följa arbetet som sker. Vi kan rapportera löpande under projektets gång beroende på hur entreprenaden utförs. 

Design & Teknik av Creative Army