Oberoende reliningskonsult

– Vi erbjuder projektledning för en smidig relining

Det kan ofta kännas komplicerat och svåröverblickbart att inleda ett reliningsprojekt. Det är många frågor som ska besvaras, undersökningar och kalkyler att göra och beräkna. Dessutom är det ofta flera aktörer inblandade vilket ställer krav på koordinering och förståelse för helheten. Det är också viktigt att göra allt för minska påverkan för de boende så att de kan leva så normala liv som möjligt under arbetets gång. Med vår långa erfarenhet av relining erbjuder vi ett tryggt helhetsgrepp för hela ert reliningsprojekt, från inledande förfrågan till besiktning. Vi jobbar alltid i nära dialog med er som bostadsrättsförening och fastighetsägare.

ikon rådgivning förfrågan
01

Rådgivning och förfrågan

När det blivit dags att renovera fastighetens avlopp och stammar gäller det att välja den metod som passar era behov bäst. Vi på Reliningsexperten pratar alltid igenom era planer, förväntningar och problem tillsammans med er för att förbereda de bäst lämpade åtgärderna. Vi går ingående igenom fastighetens ritningar och visar hur vi tänker oss arbetet i just er fastighet.

ikon förundersökning
02

Förundersökning

Genom en noggrann förundersökning får vi en klar uppfattning av existerande behov. Bland annat ser vi till att en så kallad tillståndsbedömning görs, det vill säga att rören filmas och dokumenteras för att få en så heltäckande bild som möjligt. Detta ger oss svar på många frågor, ekonomiska och tekniska, som leder vårt arbete framåt. 

Ikon samla in anbud
03

Samla in anbud/upphandling

Med stöd av en god dokumentation och ett noggrant förarbete kan vi säkerställa att det kommande arbetet kan genomföras för att matcha fastighetens behov på bästa sätt. På så vis kan vi också hålla nere kostnader och minimera risken för spräckta budgetar.

Ikon avtalsskrivning
04

Avtalsskrivning

I ett så kallat entreprenadkontrakt tar vi fram ett avtal mellan er som beställare och entreprenören. Vi hjälper till att specificera allt som behövs, som exempelvis tidsplan, pris, krav, skyldigheter och  övriga arbeten som eventuellt behöver genomföras.

Ikon byggmöte
05

Byggmöte

Vi är noga med att informera och berätta om vad som är på gång för våra kunder och boende. Kommunikation är en viktig del för att alla inblandade ska känna sig trygga och ha koll på att allt går som de ska. Vi bjuder bland annat in till byggmöten för att berätta det senaste och om något i den ursprungliga planen behöver ändras.

Ikon projektledning
06

Projektledning

Som er egen projektledare sätter vi upp riktlinjer och ramar för projektet tillsammans med er. För oss är det viktigt att tänka på helheten och är gärna med från första början, följer projektet och avslutar det tillsammans för bästa resultat. Genom vår långa erfarenhet och branschkunnighet är vi också ett tryggt stöd i kontakt med myndigheter. 

Ikon tid
07

Löpande kontroll/uppföljning

Under hela arbetets gång håller vi koll på att allt går som det ska. Vi ser till att tidsplanen följs och gör besiktningar i takt med att vi klarar av olika moment längs vägen. Vi kan också hjälpa er med att granska de filmade rören löpande.

Ikon dokument
08

Slutbesiktning

När arbetet är avslutat så gör vi en noggrann slutbesiktning där vi filmar rören och bifogar en tydlig förklarande text till filmen. 

Ikon besiktningsabonnemang
09

Besiktningsabonnemang

Efter avslutat arbete tar vi gärna fram en besiktningsplan och vi erbjuder anpassade abonnemang. På så sätt kan ni känna er trygga med att vi håller koll på era rör och ledningar löpande. Det minskar risken för oförutsedda problem och gör att ni kan fokusera på annat i lugn och ro.

Kontraktskrivning

Många vinster med att anlita en projektledare för relining

Det blir lätt onödigt kostsamt och tidskrävande för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att själva ta hand om en relining. Genom att istället anlita oss kan ni tryggt lämna över projektledningen till våra kunniga medarbetare med lång och gedigen erfarenhet. Vi kan relining och vet vad som är viktigt att tänka på före, under och efter arbetets gång. Det gör att ni kan lämna över flera tunga arbetsposter till oss.

Vi tar hand om inledande inhämning av förfrågningsunderlag, förkontroll av er fastighet, teknisk beskrivning och insamling av anbud för de som ska utföra själva reliningen och andra tjänster som kan behövas. Vi hjälper till så att ni får rätt på avtalen, håller i byggmöten och gör löpande kontroll och uppföljning under arbetets gång. När arbetet väl är över ser vi till att slutbesiktningen görs på rätt sätt och tar fram förslag på besiktningsabonnemang så att ni har full koll på era rör framöver och tidigt kan upptäckta eventuella fel i framtiden.

Design & Teknik av Creative Army